Brief van minister naar de Tweede Kamer

Lees Meer…

EU congres 25 mei 2016 | Stimuleer fiscaal werkaanpassing voor mensen met chronische aandoening

Lees Meer…

Fit for Work Platform 17 juni 2016

Dit is een besloten bijeenkomst voor platformleden Fit for Work.

Lees Meer…

Langer actief door innovatie in zorg en beleid

Eén op de drie Nederlanders krijgt te maken met een chronische aandoening. Dit aantal groeit en te vaak leidt een chronische aandoening tot uitval op het werk. Dat kan anders en het moet anders, omdat iedereen daar beter van wordt: werknemer, werkgever en maatschappij.
De SER heeft op 18 maart 2016 een advies uitgebracht over werken met een chronische ziekte.
Fit for Work maakt zich sterk voor werkbehoud voor werkenden met een chronische aandoening. Met praktische ondersteuning voor werknemers en werkgevers, aandacht voor arbeidsparticipatie vanuit de zorg en ondersteunend overheidsbeleid. 
Aanleidingen voor Fit for Work en de SER om gezamenlijke deze conferentie te organiseren.
Het congres is mogelijk gemaakt door AbbVie, partner van Fit for Work, Centrum Werk Gezondheid en de SER.

Lees Meer…

SER dialoog werken met een chronische aandoening

De SER organiseerde als voorbereiding op het advies aan de Ministers van VWS en SZW een dialoogbijeenkomst waaraan leden van het Platform hebben deelgenomen.

Lees Meer…

Werken met een chronische aandoening kan

Op 21 januari 2016 hoorde u uit eerste hand van de werkvloer en de zorg de mogelijkheden.

Lees Meer…

Platform meeting Fit for Work 21 januari 2016

MN Den Haag, bijeenkomst voor leden van het platform fit for work

Lees Meer…