Politiek ontbijt

Tijdens een politiek ontbijt is op 12 november met Tweede kamerleden, vertegenwoordigers van overheidsorganisaties, werkgevers, werknemers, kennisinstituten, artsen en ervaringsdeskundigen van gedachten gewisseld over de nationale aanpak zoals gesteld in het manifest en een mogelijke rol van de overheid hierbij. Voorafgegaan door twee inleidingen over de context van werk en werkbehoud en over arbeidsparticipatie als behandeldoel en uitkomstmaat in de zorg

Lees Meer…

INVK Trompenburgh 2015

Het managen van chronisch zieke werknemers: wat zijn de uitdagingen en kansen voor werkgevers?

Eind november 2015 organiseerde Fit for Work in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Kennisoverdracht (INVK) een rondetafel voor werkgevers.

Lees Meer…

Fit for Work prominent op World Healthcare Forum 2015

‘Werknemers zijn de ruggegraat van onze maatschappij en economie. Daar moeten we in blijven investeren. Laten we de handen ineen slaan en er samen voor zorgen dat we fit en gezond blijven voor ons werk.’ Met die boodschap sprak Michele Manto, General Manager Nederland van biofarmaceut AbbVie, een vol gepakte plenaire zaal toe tijdens de tweede editie van het World Healthcare Forum (WHF) 2015 in Den Haag. Net als vorig jaar, stonden ook dit jaar veel prominente sprekers op het programma ...

Lees Meer…

Pleidooi voor nationale aanpak werkbehoud met een chronische aandoening

20 organisaties verenigd in platform Fit for Work houden pleidooi voor nationale aanpak werkbehoud met een chronische aandoening. Met deze boodschap overhandigde Fit for Work het manifest aan de Vaste Kamercommissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 10 november. Bij de overhandiging waren leden van D66, PvdA, VVD en Groenlinks aanwezig.

Lees Meer…

Fit for work Manifest

Leden van het Platform Fit for Work ondertekenden als eersten het manifest. Dit gebeurde op 6 november in de Observant in Amersfoort. Tijdens deze platformmeeting stonden actuele ontwikkelingen rond ervaringsdeskundige participatiecoaches, aandacht voor arbeidsparticipatie in zorgopleidingen en de ervaringen uit de Verenigde Staten waar medewerkers met een beperking onderdeel uitmaken van het business model en een USP kunnen vormen.

Lees Meer…

Checklisten Fit for Work

De checklisten Fit for Work Aandacht voor werk bij chronische aandoeningen zijn ontwikkeld, afgeleid van de eerder uitgebrachte checklisten voor spier- en gewrichtsaandoeningen.

In het najaar van 2015 vonden tevens de kick off meetings plaats van initiatieven gericht op werkbehoud bij huidklachten en bij gastro-intestinale klachten, afgekort als platform derma en platform gastro.

Lees Meer…

NVR Najaarsdagen

Tijdens de NVR Najaarsdagen van 24-25 september kwam het project Target@Work in meer sessies aan bod, zoals plenair in een bijdrage van prof. dr. Annelies Boonen, hoogleraar reumatologie Maastricht UMC+, aan bod is gekomen, in de sessie van de werkgroep Economie en Reumatologie en een inloopsessie vanuit het project Target@Work waar reumatologen, reumaverpleegkundigen en andere professionals met vragen over werk als behandeldoel konden binnenlopen en waar de resultaten van het project zijn gepresenteerd.

Target@Work

Het project Target@Work betrof een van de presentaties op een Fit for Work Europe meeting eveneens in Riga. Voor 87 reumaverpleegkundigen verzorgen leden van de stuurgroep Target@Work een bijdrage over arbeid en reuma bij de SPORT nascholingsdag op 23 juni. Met een presentatie over het literatuuronderzoek en websurvey, de tools vanuit het project Target@Work, een kennisquiz en een interactieve sessie.

Lees Meer…

a Collection of Fit for Work Good Practices

Ter ere van het congres is ook 'A Fit Workforce for a Fit Economy: a Collection of Fit for Work Good Practices' uitgegeven. De Fit for Work Checklisten en Target@Work maken deel uit van de beschreven goede praktijkvoorbeelden.

Healthcare Solutions to Improve Workability Conference

Voorafgaand aan het internationale congres Healthcare Solutions to Improve Workability Conference op 29 april in Riga is het project Target@Work onder de aandacht gebracht in een gesprek met de Letse minister van Volksgezondheid. Het heeft geleid tot een aanbevelingsbrief aan minister Schippers om een vergelijkbaar congres in Nederland te organiseren.

Arbeidsparticipatie chronisch zieken hard nodig voor welzijn en economie

Het World Forum in Den Haag stond van 30 november tot en met 2 december 2014 geheel in het teken van het eerste World Healthcare Forum (WHF).

Lees Meer…