Skip to main content

Aandacht voor werk binnen de fysiotherapie

Werk kan klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat veroorzaken. Aan de andere kant kunnen deze klachten het uitoefenen van werk negatief beïnvloeden. Én werk kent ook een gezondheidsbevorderend aspect.

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), lectoraat Arbeid & Gezondheid (platform lid Fit for Work) werkt aan diverse projecten om binnen de fysiotherapie meer en gerichter aandacht te krijgen voor arbeidsparticipatie en werkgericht behandelen.

Zoals het project effect fysiotherapie op arbeidsparticipatie bij ontstekingsreuma in samenwerking met ReumaNederland en Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) dat nagaat hoe de behandeling kan bijdragen aan het kunnen blijven werken met deze vorm van reuma.

Of Werk aan de winkel. Een project dat fysiotherapeuten ondersteunt om de factor werk mee te nemen in de behandeling, en nagaat wat het effect daarvan is op de hersteltijd en arbeidsparticipatie van cliënten. Van dit project is het volgende artikel verschenen.

Beide projecten maken onder meer gebruik van inzichten en materialen van Fit for Work en Target@Work-werk als behandeldoel. Onder andere via de betrokkenheid van ander platform lid Saxion Hogescholen en Centrum Werk Gezondheid, coördinator van Fit for Work.