Skip to main content

Aandacht voor arbeid in de revalidatie

Aandacht voor werk is niet altijd een vanzelfsprekend onderdeel van revalidatietrajecten op dit moment. Verder is niet altijd bekend welke arbeidsinterventies het beste werken. De resultaten uit deze systematische literatuurreview onderstrepen dat aandacht voor arbeid binnen een revalidatieprogramma een positief effect heeft op arbeidsparticipatie. Het biedt mensen met een chronisch lichamelijke aandoening eveneens meer perspectief op duurzame inzetbaarheid in betaald werk. Het artikel beschrijft ook drie succesvolle arbeidsgerichte interventies in de revalidatie.
Fit for Work platformlid Harald Miedema, Lector Arbeid en Gezondheid Hogeschool Rotterdam, is één van de auteurs. Het artikel is afgeleid van een uitgebreider Engelstalig artikel.