Skip to main content

Aandacht voor arbeid binnen fysio- en ergotherapie

Spier- en gewrichtsaandoeningen vormen een belangrijke oorzaak van beperkingen en uitval van mensen, ook in het werk. Veel mensen met dergelijke aandoeningen zijn onder behandeling van een fysio-, oefen- of ergotherapeut. Deze therapeuten zijn zich veelal bewust van het belang om naar het werk te vragen en werkgerelateerde factoren mee te nemen in de behandeling. Maar vinden vaak ook dat ze te weinig kennis hebben om dit goed te kunnen doen. Ook hebben ze  onvoldoende inzicht in doorverwijsmogelijkheden. Zo is de rol van in arbeid gespecialiseerde therapeuten onbekend. Denk aan bedrijfs- en arbeidstherapeuten.

Lees meer in dit artikel dat recent gepubliceerd is in BMC Musculoskeletal Disorders