Skip to main content

Zorgprofessionals kunnen bijdragen aan werkbehoud bij kanker

Zorgprofessionals kunnen bijdragen aan werkbehoud bij kanker
Vroegtijdig aandacht voor werk in de behandeling en begeleiding van kankerpatiënten kan bijdragen aan werkhervatting. Uit onderzoek van Amber Zegers (Amsterdam UMC) en collega’s blijkt dat kankerpatiënten deze aandacht voor werk vanuit het ziekenhuis ook waarderen. Echter, kanker en werk is nog geen standaard onderwerp van gesprek in het ziekenhuis.

Benje zorgprofessional oncologie en wilje met het onderwerp kanker en werk aan de slag? Vanuit het project Target@Work-onco zijn er diverse tools beschikbaar. Zoals een screeningstool en interventiewijzer. Ook kun je je afdeling/team laten begeleiden om meer werkgericht te werken. Lees meer hierover in deze flyer.