Skip to main content

Target@Work

Het project Target@Work betrof een van de presentaties op een Fit for Work Europe meeting eveneens in Riga. Voor 87 reumaverpleegkundigen verzorgen leden van de stuurgroep Target@Work een bijdrage over arbeid en reuma bij de SPORT nascholingsdag op 23 juni. Met een presentatie over het literatuuronderzoek en websurvey, de tools vanuit het project Target@Work, een kennisquiz en een interactieve sessie.