Skip to main content

2014

De eerste pilot projecten van Fit for Work starten. Het zijn Target@Work en een initiatief samen met Saxion opleiding fysiotherapie.

Target@Work richt zich op werk als behandeldoel in de reumatologiepraktijk door het implementeren van de uitgangspunten van de multidisciplinaire Richtlijn RA en participatie in arbeid en de Checklisten Fit for Work spier en gewrichtsaandoeningen. Met de ontwikkeling van digitale tools, een e-learning en teamsessies ondersteunen we reumatologen en reumaverpleegkundigen om gerichter aandacht te kunnen besteden aan het werk van de patiënt en deze te kunnen doorverwijzen bij werkgerelateerde problemen. Via patiëntmetingen gaan we voor en na de interventie na of werk aan bod komt tijdens het consult, op welke wijze en hoe tevreden de werkende patiënten hierover zijn.

In de Saxion opleiding fysiotherapie zijn de Checklisten Fit for Work spier- en gewrichtsaandoeningen geïntroduceerd met als doel om na te gaan na hoe studenten met deze werkgerichte aanpak aan de slag kunnen.

The Arthritis Society of Canada is gecharmeerd van de Nederlandse aanpak en vertaalt de Fit for Work Checklisten naar een uitgave passend in de sociale en wettelijke context van het eigen land, met als naam Joint Matters at Work checklists. How to Deal With Arthritis and Persistent Musculoskeletal Disorders in the Work Place.

‘Werk is goed voor het welzijn en geluksgevoel van mensen’. Dat was de boodschap van Michele Manto CEO van AbbVie, initiatiefnemer van Fit for Work aan het gezelschap op het World Healthcare Forum op 1 december. Paul Baart, de voorzitter van Fit for Work Nederland leidde deze dag samen met Bernard Wientjes, ex-voorzitter VNO NCW en Eric Roos, voorzitter van de Parkinson Vereniging de expert meeting ‘Good work is good for you’.

Een thema dat doorlopend terugkomt in de meetings van het platform Fit for Work is dit jaar wel de financiering van aandacht voor arbeid in de zorg. Het platform brengt dit jaar drie bezoeken aan op locatie bij platformleden waar onder meer het genoemde thema aan bod komt door de aard van het werk. Het betreft een bezoek aan Vroege Interventie met een rondleiding door Heliomare in Wijk aan Zee, gevolgd door een sessie bij Reade Amsterdam en het jaar sluiten we af met een inkijkje in de multidisciplinaire aanpak van Winnock in Zeist.