Skip to main content

2013

Lancering van de Fit for Work checklisten – Aandacht voor werk bij spier- en gewrichtsaandoeningen. De Checklisten betreffen een werkgerichte aanpak voor werknemer, werkgever en zorgverlener om te zorgen voor werkbehoud bij spier- en gewrichtsaandoeningen.

VVD kamerlid Arno Rutte nam tijdens een politiek ontbijt op 6 juni met afvaardiging van Tweede Kamerleden, ministeries en platformleden de Checklisten Fit for Work spier- en gewrichtsaandoeningen in ontvangst.

Tijdens het politiek ontbijt is ingegaan op het belang van een werkgerichte aanpak om arbeidsuitval te voorkomen, en welke rol werknemer, werkgever, zorgverleners maar ook overheid daarin kunnen hebben.

Vanaf moment van diagnose is er een verhoogd risico op arbeidsuitval, terwijl reumapatiënten aangeven werk een belangrijke rol te vinden die ze graag behouden. Reumatologen en verpleegkundigen vinden aandacht voor werk eveneens belangrijk en thuis horen in de zorg, blijkt uit een websurvey van Target@Work. Deze resultaten zijn tijdens het internationale reumacongres EULAR van 12-15 juni in Madrid gepresenteerd. De geuite behoefte resulteert in het project Target@Work dat in 2014 van start gaat.

Binnen het platform Fit for Work zijn gedurende dit jaar de eerste resultaten van Target@work, het vergroten van werkgeversbetrokkenheid en het opzetten van nieuwe pilots besproken. Dit jaar was arbeidsparticipatie van reumapatiënten een onderwerp binnen de NVR najaarsdagen.

Dit jaar werd één van de platformleden, het Centrum Chronisch Ziek en Werk op Europees niveau bekroond als Model of Good Practice op het gebied van werken met een chronische aandoening.CCZW certificeert ervaringsdeskundige coaches. De erkenning was uit handen van het European Network for Workplace Health Promotion.