Skip to main content

SER dialoog werken met een chronische aandoening

Op 15 december 2015 vond in het gebouw van de SER de dialoogbijeenkomst plaats over werken met een chronische ziekte. De SER werkt op verzoek van het kabinet aan een advies over het aan het werk blijven en komen van mensen met een chronische ziekte. Tijdens de dialoogbijeenkomst zijn ruim 40 ervaringsdeskundigen, experts en belangenvertegenwoordigers gevraagd om mee te denken over de probleemanalyse en gevonden oplossingsrichtingen. Het fit for Work platform was goed vertegenwoordigd in dit gezelschap. Daarnaast werden op deze manier goede en slechte voorbeelden uit de praktijk verzameld die ter illustratie zullen worden gebruikt in het advies.

Het verslag van die bijeenkomst vindt u hier