Tamara Raaijmakers

Tamara Raaijmakers MSc, Programmamanager Stichting Centrum Werk Gezondheid

Werk betekent meer dan een inkomen. Het geeft identiteit en betekenis.
Goed, gezond en veilig werk is daarbij een voorwaarde.
Het maakt voor mij dat werk en gezondheid onlosmakelijk verbonden zijn.
Ook of wellicht wel juist als je een chronische aandoening of ingrijpende ziekte hebt.

Contactgegevens:
Stichting Centrum Werk Gezondheid

E-mail adres:
t.raaijmakers@centrumwerkgezondheid.nl

Fit for Work is een programma van Centrum Werk Gezondheid