Heleen den Besten

Heleen den Besten

Sr. Projectleider werk en zorg Long Alliantie Nederland

1 op de 7  de patiënten met astma en COPD heeft te maken met werkgerelateerde klachten. Toch wordt dit niet altijd herkend.
Signalering van werkgerelateerde problemen is essentieel om te voorkomen dat mensen onnodig uitvallen.
Zorgverleners kunnen hun patiënten helpen door actief hier bij stil te staan. Hier is nog veel terrein op te winnen. Niet alleen voor mensen met een longziekte, maar ook met andere aandoeningen.
Samen met Fit for Work zet de Long Alliantie Nederland zich graag in voor een betere inbedding van werk in de reguliere zorg.

Contactgegevens
Long Alliantie Nederland / programma beroeps(long)ziekten

Emailadres
denbesten@longalliantie.nl

 

Fit for Work is een programma van Centrum Werk Gezondheid