Frank Alfrink

Frank Alfrink, Voorzitter Stichting ZZP Nederland

Niet alle werkenden met een ziekte of chronische aandoening zijn in loondienst. We moeten meer bewust zijn van de positie van de zelfstandig ondernemer. Uitval of een lagere capaciteit betekent voor hen geen of minder omzet.

Daarnaast is er geen georganiseerde toegang tot de bedrijfsarts. ZZP Nederland ziet het als haar plicht om deze  vertegenwoordiging van de keten in het platform te completeren.

ZZP Nederland heeft 41.000 aangesloten zzp’ers, waaronder ook zo’n 5.000 solistische werkende zorgverleners.

Contactgegevens
Stichting ZZP Nederland

Emailadres
f.alfrink@zzp-nederland.nl

Fit for Work is een programma van Centrum Werk Gezondheid