Harald Miedema

Dr. Harald Miedema, Lector Arbeid en Gezondheid Kenniscentrum Zorginnovatie Hogeschool Rotterdam

Het zo vroeg mogelijk signaleren van problemen met arbeidsparticipatie is een must om arbeidsparticipatie van mensen met een chronische aandoening te bevorderen. Waarbij de aanpak integraal is: gericht op de persoon én op de arbeidsomstandigheden, met noodzakelijke en effectief bewezen ondersteuning en begeleiding. Speciale aandacht is hierbij nodig voor integratie van jongvolwassenen in werk.

Contactgegevens:
Hogeschool Rotterdam 

E-mail adres:
h.s.miedema@hr.nl

Fit for Work is een programma van Centrum Werk Gezondheid