Yvonne Heerkens

Dr. Yvonne Heerkens, Emeritus Lector Arbeid & Gezondheid  Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Yvonne Heerkens Advies

Uitgaande van het belang van werk voor de kwaliteit van leven, is mijn drive is om te zorgen dat zorg- , sport- en arboprofessionals in hun handelen arbeid integraal meenemen. Op die manier leveren ze een bijdrage aan het (weer) aan het werk gaan en het (duurzaam) aan het werk blijven van hun cliënten.

Contactgegevens:
Linkedin

 

Fit for Work is een programma van Centrum Werk Gezondheid