Annelies Verkerk

Annelies Verkerk, Adviseur arbeid en gezondheid, Bedrijfsfysiotherapeut

Het contract van de werkgever met bedrijfsarts is vaak zeer beperkt en voornamelijk gericht op begeleiding bij ziekte tijdens verzuim. De bedrijfsfysiotherapeut kan de werkgever en de werknemer begeleiden bij het reduceren van arbeidsrisico’s in relatie tot fysieke belasting. Preventiebeleid, ergonomisch advies, werkplekaanpassingen, individuele adviezen en coaching bij fysieke klachten.

Contactgegevens:
linkedin

 

Fit for Work is een programma van Centrum Werk Gezondheid