Marianne Holleman

Marianne Holleman MBA, Directeur Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC)

Het AKC wil een bijdrage leveren aan de professionaliteit van de arbeidsdeskundige en zo bijdragen aan het bevorderen van duurzame arbeidsparticipatie in Nederland.
De ambitie is dat alle mensen, al dan niet met een beperking, chronische ziekte of arbeidshandicap kunnen  werken in een veilige en gezonde werkomgeving. Arbeidsdeskundigen streven ernaar werk passend te laten zijn.
Het is belangrijk dat de drempel om toe te treden tot de arbeidsmarkt laag is voor iedereen die wil werken. Het AKC is het kenniscentrum voor arbeidsdeskundigen en  streeft ernaar, dat kennis wordt door vertaald in beleid door de kennis onder de aandacht te brengen en de impact te laten zien in het bijdragen aan het doel van arbeidsparticipatie.

Contactgegevens
AKC – Arbeidsdeskundig Kennis Centrum

Email
m.holleman@arbeidsdeskundigen.nl

Fit for Work is een programma van Centrum Werk Gezondheid