Langer actief door innovatie in zorg en beleid

Fit for Work en de Sociaal-Economische Raad (SER) organiseerden de conferentie
‘Langer actief door innovatie in zorg en beleid. Sterk voor werkbehoud bij een chronische aandoening’ op 25 mei 2016 in het SER-gebouw in Den Haag. Deze conferentie is aangemerkt als EU-geassocieerd evenement en is georganiseerd in overeenstemming met het ministerie van VWS.

Het doel van de conferentie was aan de hand van het SER-advies ‘Werk: van belang voor iedereen. Een advies over werken met een chronische ziekte’  inzichtelijk te maken welke factoren werkbehoud kunnen bevorderen, welke partijen hierin bijdragen en wat zorginnovaties kunnen betekenen. Fit for Work verwoordde de uitkomsten in de The Hague Declaration FitforWork voor vervolgstappen gericht op concrete acties en beleidsmaatregelen.

Fit for Work is een programma van Centrum Werk Gezondheid