Werkbehoud voor mensen met een chronische aandoening

Werkbehoud is voor mensen met een chronische aandoening belangrijk: voor kwaliteit van leven, deelnemen aan de samenleving en zelfbeschikking.

Inmiddels is veel kennis en ervaring opgedaan met de werkwijzen van Fit for Work en is het delen daarvan met groepen werkenden en organisaties en zorg een interessante optie. Partners werken grotendeels regionaal en hebben ook regionaal hun belangrijkste netwerken.

Interessante ontwikkelingen komen aan de orde in plenaire presentaties en workshops. Fit for Work partners presenteren hun werkwijzen, producten en diensten en nodigen groepen werkenden en werkgevers uit om daar kennis van te nemen. Met als doel de uitwisseling van praktijkvoorbeelden en kennisĀ  en inzet met een grotere groep mogelijk te maken.

Voor deelnemers aan deze bijeenkomsten zijn geen kosten verbonden.

download het programma

Reserveringen

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.

Fit for Work is een programma van Centrum Werk Gezondheid