Fit for Work Platformmeeting

Verslag  20 januari 2023:  download

Agenda volgt

To Do

  • Benaderen van werkgevers en ministeries als eventuele van FFW-leden, (CWG/allen)
  • Nagaan of een Pilot HRM haalbaar is: (Claire Hogenhout, Marianne Holleman, Paul Baart)
  • Organiseren van een Netwerkmeeting met kamerleden en ministeries van VWS en SZW
  • Werkende partners van mensen met een chronische aandoening, Mantelzorg /patiëntenorganisaties betrekken. (CWG)
  • Werkende ouders met langdurig zorgbehoeftige kinderen. Contact met ouderverenigingen zoeken: CWG/allen
  • ZZP-ers en werkbehoud: CWG/Frank Alfrink • Samenwerking SPRINT: CWG/Bart Verkerke • Target@work doorzetten:
  • CWG/patientenorganisaties/allen
    Betrekken van fondsen bij programmaonderdelen:
  • CWG/allen

Fit for Work is een programma van Centrum Werk Gezondheid